pátek 15. června 2007

Znamení kříže (sv. Cyril Jeruzalémský)

Nestyďme se za Kristův kříž. I když je někdo dělá ve skrytu, znamenej se jím na čele přede všemi lidmi tak, že když démoni toto královské znamení spatří, s hrůzou utečou. Dělej znamení kříže, když jíš a piješ, když sedíš nebo ležíš, když vstáváš, mluvíš, když jsi na cestě - tedy v každé situaci. Ten, kdo na něm byl ukřižován, je nyní na výsostech v nebesích. Kdyby po ukřižování zůstal v hrobu - pak bychom měli zač se stydět! Ten, který byl na této hoře Golgotě pověšen na kříž, vystoupil z Olivové hory, která je východně odsud (srov. Zach 14,4), do nebe (srov. Lk 24,50). Poté, co sestoupil mezi mrtvé a vrátil se odtud mezi nás, znovu vystupuje z tohoto světa do nebe. Otec jej volá, obrací se k němu a říká: „Zasedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám!“ (Žl 110(109),1)


Katecheze 4, 14.

Pracovní překlad: David Vopřada

Žádné komentáře: