pátek 15. června 2007

Tajemství chudoby Vánoc (sv. Jeroným)

Ach, kdybys mohl vidět tu stáj, ve které se narodil Pán! My křesťani jsme mu teď z úcty ten zablácený chlév vzali a raději jsme jej položili do jeslí ze stříbra. Pro mě byly ale cennější ty jesle, které jsme odnesli pryč. Stříbro a zlato patří pohanskému světu. Křesťanské víře přísluší hliněný žlab. Ten, kdo se v něm narodil, zlatem a stříbrem pohrdá. Nesouhlasím s těmi, kdo chtěli Pána takhle poctít (ani s těmi, co nechali pro chrám udělat zlaté nádoby). Žasnu ale nad tím, že se Pán, stvořitel světa, rodí nikoliv uprostřed zlata a stříbra, ale ve špíně.


Hieronymus, Homilia de Nativitate Domini, 31-40.

Pracovní překlad: David Vopřada

Žádné komentáře: