pátek 15. června 2007

Slavný den Pánova narození (Missale Gothicum)

Vyslyš, Pane, svou oddanou rodinu,

která se dnes shromáždila

ve slavný den tvého narození,

aby ti zpívala chvály.

Daruj vězněným svobodu,

zrak nevidomým,

odpuštění hříšníkům,

neboť jsi přišel právě proto,

abys jim nabídl záchranu.

Shlédni ze svých svatých nebes, Spasiteli světa,

na svůj lid a dej mu své světlo,

ať se jejich duch obrátí v oddané důvěře k tobě.


Missale Gothicum, ed. L.C. Mohlberg, Roma 1961, n. 12.

Pracovní překlad: David Vopřada

Žádné komentáře: