pátek 15. června 2007

Betlém znovu otevřel brány Edenu (sv. Roman Melodikos)

Betlém znovu otevřel Eden. Podíváme se jak. Skryté místo se nám líbí, v jeskyni si znovu nabereme z dober Ráje. Tady se znovu objevil kořen, který nikdo nezalil a ze kterého vyrostlo odpuštění. Tady znovu nalézáme studnu, kterou nikdo nevykopal a ze které se svého času toužil napít David. Tady jedna panna svým porodem ukončila žízeň Adamovu i žízeň Davidovu. Poběžme tedy rychle k místu, kde se narodil Bůh, který je dříve než věky, jako malé dítě.

Otec matky se rozhodl stát jejím synem. Spasitel novorozenců je sám novorozeně a leží v jeslích. Matka na něj hledí a říká mu: „Řekni mi, můj synu, jaks byl ve mně zaset, jak ses vyvíjel? Vidím tě, mé tělo, s úžasem, vždyť má prsa jsou plná mléka a přitom jsem neměla manžela. Vidím tě zabaleného do plének a přesto jsem nepřestala být pannou. Právě ty jsi uchoval mé panenství, když jsi chtěl přijít na svět, mé děťátko, Bože přede všemi věky.“


Romanos Melodikos, Carmen X, Proimion 1,2.

Prac. překlad: David Vopřada

Žádné komentáře: